üniversite kursu ankara


curcuna


1. Gürültülü, karışık durum, kargaşalık, patırtı gürültü. isim

2. Alaturka müzikte hızlı bir usul. isim


Örnek Cümle

Hatırladığım kadarıyla büyük salon tıklım tıklımdı, zaten birkaç lambanın yandığı, büyüklerin seslerinin bir curcuna halinde işitildiği, bir uşağın sağa sola koşuşturduğu şeylerin olduğu her oda, bir çocuğa tıklım tıklım görünür.
F.Kafka - Mavi Oktav Defterleri

Fakat Bahir Hoca, yine hiddetlenmiş, bir Karagöz tehalüki (istekle atılma) ile yumruğunu sallıyor, hepimizin itikatsızlığına sövüp sayıyordu. Onun bağırtısı bir taraftan, bir milyon kurbağanın kopardığı kıyamet bir taraftan...
- Hasılı bir curcunadır gidiyordu.
Ömer Seyfeddin'den Seçme Hikayeler

3 tane 10 zamanlı usul vardır. Bunların vuruşları aynı, yürüklükleri farklıdır. Curcuna usulünün 10/16'lık mertebesi vardır. Ancak 10/8'lik olarak da yazılır. Şarkılarda, türkülerde, ilahilerde, oyun havalarında ve saz semailerinin dördüncü hanelerinde kullanılmıştır.
Adana Musiki Derneği web sitesi


Son Sorgulananlar

Sorgu

Anlamı

1. Gürültülü, karışık durum, kargaşalık, patırtı gürültü. isim

2. Alaturka müzikte hızlı bir usul. isim

Tanrı bilgisinin insan için doğal olduğunu ileri süren kuram. isim

Soyutçu. sıfat felsefe

07 il plaka kodlu Antalya'mız eski Türkçe kaynaklarda Adalya olarak geçer. --özel isim--

At ahırı. isim

Bölümlere ayrılmış iki yanlı tahta üzerinde on beşerden otuz pul ve iki zarla iki kişinin karşılıklı oynadığı oyun. isim

Bu oyunun üzerinde oynandığı, iki iç yüzü bölme desenli, dikdörtgen biçimindeki tahta kutu. isim

Gişelerde, ulaşımda, telefon ve türlü oyunlarda, garsonların kasa ile hesaplaşmasında para yerine kullanılan küçük, metal veya plastik nesne. isim

1. Satranç oyununda şahı koruyan taşlardan birinin yerinden oynatılamaması durumu. isim

2. İçinden zor çıkılır durum. isim mecaz

3. Tuluatta karşısındakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylığını veren söz. isim

İşlenmemiş, tabaklanmamış sığır derisinden yapılan ve deliklerine geçirilen şeritle sıkıca bağlanan ayak giyeceği, ayakkabı. isim

2. Araba yokuş aşağı giderken tekerleği frenlemek için altına sürülen demir levha. isim

3. Çene. isim denizcilik

4. Para cüzdanı. isim argo

1. Amacı cinsel dürtülere yönelik olan, ahlaki değerlere aykırı düşen yayın, resim vb., pornografi. isim

2.Amacı cinsel dürtülere yönelik olan, ahlaki değerlere ters düşen. sıfat

1. Dansçı ve şarkıcı Japon kadını. isim

2. Özel olarak konuk ağırlamak için yetiştirilmiş Japon kadını. isim

Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat. isim

Aralarında kan bağı olduğundan yasalarca evlenmeleri yasaklanan kişiler arasındaki cinsel ilişki. isim

Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2019

Sitemizin SEO çalışması Seo Uzmanı Zeze tarafından yapılmıştır.
anlaminedir.com bir nerededir.com sitesidir.